Halvsannheter gir usannhet om cruise.

Halvsannheter gir usannhet om cruise.

I Kristiansand Avis på forsommeren sier havnedirektøren i Kristiansand at han er ganske så stolt over at det nå bygges ny cruisehavn til 85,5 mill. kroner. Over 100.000 cruiseturister vil besøke byen årlig dersom skipene er fulle. Dette er strålende for næringslivet, sier han, ettersom hver av gjestene i snitt legger igjen 850 kroner når de er i land. Kommer det 100.000 gjester til byen, vil det bety 85 mill. i inntekter for det lokale næringsliv.

Han er også godt fornøyd med havnas inntekter som kommer fra 50.000-70.000 kroner pr anløp. Over 50 cruiseskip er ventet til Kristiansand sommeren 2017. Det betyr også flere millioner i havnekassa.

Havnedirektøren antyder ingen betenkeligheter ved cruisetrafikken, og journalisten stiller ikke et eneste kritisk spørsmål.

Fædrelandsvennens fokus i sommer har vært handelsstandens glede over at turistene faktisk legger igjen penger. Tidligere har avisen omtalt striden om byggingen av ny cruisehavn, men da overhodet ikke problematiserende i forurensningssammenheng.

Presentasjonen i de lokale avisene er utelukkende en støtte til havnevesenets syn om jo flere skip, jo bedre. Den bitte lille gruppen av butikker som nyter godt av turistkundene, kommer støttende til orde og blir nesten gjort representativ for byens handelsstand. Bare noen få kritiske røster kommer til orde med et lite pip.

 

Når lokale medier lager sånne oppslag, er det grensende til desinformasjon. Det som presenteres er kanskje ikke direkte feil, men det totale fraværet av andre utfyllende og problematiserende data, gjør at det skapes et bilde som ikke stemmer med virkeligheten.

Uten slik informasjon og en viss kritisk tilnærming, vil leserne sitte igjen med et helt galt bilde av cruisetrafikken.

Det nevnes ikke at cruiseskipene er svært forurensende. De store forbrenner 30 til 50 tonn liter nokså skitten diesel pr. døgn. Eksosen har rundt 90 prosent høyere svovelinnhold enn bil-diesel. Cruiseskipene ved havn i Oslo forurenser like mye som 7000 bilers årsutslipp. De 300 cruiseanløpene i Bergen i løpet av en sesong krever 7000 tonn drivstoff. Southampton, som en av mange cruisehavner verden over, scorer nesten høyest blant Englands mest forurensede byer. Byen har bare 250.000 innbyggere. Generelt er energibruken pr cruisepassasjer høyere enn for alle andre transportmidler.  Energibruken ved havn tilsvarer 1500-2000 leiligheter.  Elektrifisering av havnene vil selvsagt hjelpe, men det går tregt å få til og hjelper lite til havs. Der trengs ny teknologi hvor bruk av katalysator og flytende naturgass er mest aktuelt.  

Skipene gir et betydelig miljøavtrykk på alle anløpssteder. Ikke bare som følge av egen forbrenning, men også som følge av mengden av mennesker som noen timer strømmer inn over land og delvis forflyttes i turistbusser på kryss og tvers til diverse severdigheter. På Vestlandet rapporteres det om nedtråkking av beitemark og sightseeing inn i hagene til folk som allerede lider av å  befinne seg under eksoståka timer og dager av gangen. Dubrovniclider,  Cinque Terre nær Genova innfører begrensninger på antall besøkende og Barcelona føler seg «okkupert i høysesongen.  Norge er et av verdens mest ettertraktede cruisedestinasjonermed ca 2,7 millioner cruisedagsbesøk. Derfor er andres erfaringer viktige for oss. Derfor er det viktig med skikkelig informasjon.

Et middels stort cruiseskip produserer 50 tonn søppel og 50 tonn kloakk pr døgn og slipper ut 120.000 liter oljeinnblandet vann og en million liter vann fra vask, dusj, oppvask mm i følge Aftenposten Innsikt,  2016.  I klimaregnskapene slipper cruisetrafikken imidlertid greit unna ettersom de for en stor del befinner seg i internasjonale farvann.

Jeg sier ikke at hvert skip som besøker Kristiansand gir den samme forurensende belastningen som gjennomsnittsmålingene tyder på, men at de er en sterk miljøtrussel er det ingen tvil om. Men de lokale mediene er tause, offentlige myndigheter er tause og den politiske debatt nesten fraværende. Dette blir jo helt galt.  Cruiseskipene er i utgangspunktet noen miljøsvin, og det må det snakkes om, også i Kristiansand.

Den økonomiske gevinsten av cruisetrafikken er også høyst diskutabel. Beregninger antyder at hver passasjer legger igjen et sted mellom 300 og 850 kroner i hver havn. Kristiansands havnesjef legger seg straks på det aller høyeste anslaget som så blir stående som fakta i avisen. Innovasjon Norge og SSB beregner at verdien avcruisenæringen er rund 12 milliarder kroner årlig. Men 10 av disse tilfaller rederiene.  Altså blir det bare 2 milliarder igjen til fordeling på alle norske havnebyer og andre anløpssteder. Av disse følger det av oppslagene i Kristiansands aviser at byen samlet vil kunne få over 900 millioner. Det kan umulig stemme.

Cruiseferie er utvilsomt til glede for passasjerene flest. Cruisenæringen gir store gevinster for rederiene og kommunenes havnevesen. Noen (få) nordmenn har også arbeidsplassene sine ombord og i havner.  Cruise-gjestene legger sikkert igjen noen hundre kroner i suvenirbutikker og enkelte andre forretninger. De tar bilder av byen og viser det senere til familie og venner som kanskje også får lyst til å besøke Norge på den eller annen måte.

Alt dette er kanskje bra, men for øvrig er altså cruisetrafikken dokumenterbart svært belastende for klima, miljø og kommunale budsjetter.  (De 85,5 mill. til cruisehavn i Kristiansand kunne jo blitt brukt til mye annet.) Hertil kommer at de naturperlene som alltid har vært rene turistmagneter, belastes så sterkt at turister snart ikke har lyst til å komme. Referater som dette får vi fra bl.a. Geiranger og Flåm, Bergen og Prekestolen i Ryfylke og selvfølgelig fra mange utenlandske byer og andre destinasjoner.

Cruisetrafikken er uhyre problematisk. Sannsynligvis er den mest negativ for alt og alle andre enn rederiene og passasjerene. I den internasjonale klima-samtalen er cruiseskipene et stadig tilbakevendende tema.  Når dette ikke kommer fram i det hele tatt i lokale medier som her i Kristiansand, er det noe helt galt. Det er dessuten høyst usolidarisk overfor vårt felles klima internasjonalt og det er usolidarisk nasjonalt overfor alle de anløpsstedene på Vestlandet og andre steder som belastes av cruisetrafikken og hvor debatten går høyt både blant politikere og folk flest. Det som fortelles i Kristiansands aviser blir nesten en usann historie når den alvorligste del av historien ikke fortelles i det hele tatt. Overforenklet og naivt. Misvisende og fordummende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.1945
Cand.polit. ved  Universitetet i Oslo.
Tidl. dosent i statsvitenskapelige fag ved HIA/UIA og ass.fylkesmann i Vest Agder.
Div styreverv og ivrig syklist.