Miljø

Ut av olje?

Hvorfor satser regjeringen på intensivert oljeleting i Barentshavet og Norskehavet når det er fornybar energi verden må satse på? Forbruket av fossil energi må ned. Store energiselskaper har skjønt det. Investorer har skjønt det. Verden har skjønt det. Storsatsing på fornybar energi ville kunne bli et nasjonalt prosjekt.

 

Ut av olje?