Per Sandberg

Tillit som politisk kapital

Uten tillit rakner mye av samspillet mellom folk, ikke minst mellom politikere og oss andre. Tillit er en grunnkapital. Den bør forvaltes med varsomhet, særlig av folkets repesentanter som nettopp kalles tillitsvalgte. Per Sandberg forvalter sin svært dårlig, og Erna Solberg står i fare for å misbruke sin. 

Tillit som politisk kapital