Politikk

Tør Krf bryte sitt valgløfte?

Krf kan komme til å gå inn i regjering med Frp i denne stortingsperioden. Skjer det, vil det gå på tvers av et av de viktigste valgløftene og være et stort avtalebrudd. Venstre gjorde det samme. Er det denne typen tillitsbrudd vi skal ha framover?

Tør Krf bryte sitt valgløfte?

Tillit som politisk kapital

Uten tillit rakner mye av samspillet mellom folk, ikke minst mellom politikere og oss andre. Tillit er en grunnkapital. Den bør forvaltes med varsomhet, særlig av folkets repesentanter som nettopp kalles tillitsvalgte. Per Sandberg forvalter sin svært dårlig, og Erna Solberg står i fare for å misbruke sin. 

Tillit som politisk kapital

Ut av olje?

Hvorfor satser regjeringen på intensivert oljeleting i Barentshavet og Norskehavet når det er fornybar energi verden må satse på? Forbruket av fossil energi må ned. Store energiselskaper har skjønt det. Investorer har skjønt det. Verden har skjønt det. Storsatsing på fornybar energi ville kunne bli et nasjonalt prosjekt.

 

Ut av olje?